Internetové stránky

Najdôležitejším prvkom vašej internetovej prezentácie sú internetové stránky. Ich obsah, rozloženie prvkov na stránke a rozvrstvenie informácií na jednotlivých stránkach.

Veľmi často jednoduchšia prezentácia vašich produktov je omnoho účinnejšia než ťažká, graficky komplikovaná, Flash®-ová stránka, plná „veľmi dôležitých“ informácií.

Pokiaľ vaše web stránky nie sú dobre členené, informatívne a nedokážu osloviť vašich zákazníkov, reklama na propagáciu týchto stránok bude málo účinná.

Práve pre tieto dôvody je potrebné venovať internetovým stránkam viac pozornosti. Môžeme pre vás pripraviť tú najlepšiu internetovú kampaň; pokiaľ budeme posielať vašich potenciálnych zákazníkov na nezaujímavé, neprehľadné a nie práve príťažlivé stránky, nikdy sa vašimi zákazníkmi nestanú.

Radi vám poradíme s prípravou a tvorbou vašich internetových stránok. Máme skúsenosti s obsahom, rozložením, grafikou a interaktívnymi prvkami internetových prezentácií. Dobrá „landing page“ – stránka, kam posielate svojich návštevníkov z reklamy – je prvým predpokladom úspešnej reklamnej kampane na internete.