Cielenie PPC v čase

Podobne ako pri geografickom cielení je možné obmedziť PPC reklamu aj v čase. Pokiaľ viete, že vaši zákazníci sa zaujímajú o vaše produkty iba vo večerných hodinách, je rozumné vložiť čo najväčšiu časť vašich financií určených na reklamu práve do tohto času.

Pokiaľ takúto skúsenosť nemáte, dokážeme vám pomocou analytických metód tento čas dosť presne zistiť. Toto časové obdobie môže byť aj nespojité – t.j. časť predpoludním a časť v noci. Tiež sa môže líšiť počas jednotlivých dní v týždni.