Analýza web stránok

Predstave si, že sa rútite po diaľnici veľkou rýchlosťou, ale máte iba úzku štrbinu, ktorou môžete sledovať vašu cestu pred vami. To je situácia podobná tej, keď síce máte výborné internetové stránky, kvalitnú PPC alebo inú reklamu, ale nemáte k dispozícii analýzu správania sa návštevníkov na vašich stránkach. To čo potrebujete sa volá analýza web stránok.

Máme k dispozícií veľké množstvo nástrojov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať kvalitu web stránok a reklamy na internete. Je len na vás, či si zvolíte platenú alebo neplatenú službu, poskytujúcu detailné štatistiky. Analýza web stránok je vašim základom úspechu na internete.

Veľmi kvalitný pohľad na dianie na web stránkach ponúka Google Analytics

Google Analytics
Google Analytics