Geografické cielenie PPC

Úžasná vlastnosť PPC systémov, je možnosť ich geografického cielenia. Ak sú vaši zákazníci iba z okolia Martina a Žiliny, vieme dosiahnuť, aby sa vaše reklamy zobrazovali iba návštevníkom internetu z okolia Martina a Žiliny.

Takýmto spôsobom veľmi výrazne ušetríme vaše prostriedky určené na reklamu. Zvýšime tým tiež počet zasiahnutých návštevníkov v uvažovanom regióne.

Pokiaľ máte jazykové mutácie vašich web stránok, vieme ich takýmto spôsobom veľmi cielene propagovať v zahraničí.